Bản đồ miền Bắc Việt Nam khổ lớn

350.000 

Tổng quan bản đồ miền Bắc Việt Nam khổ lớn Miền Bắc Việt Nam là một trong 3 vùng lãnh thổ trọng tâm của Việt Nam. Khu vực này có địa hình đa dạng và tương đối khá phức tạp với nhiều bờ biển, đồi núi, đồng bằng và thềm lục địa. Là nơi có … Đọc tiếp Bản đồ miền Bắc Việt Nam khổ lớn

Mua ngay Đọc tiếp